На Львівщині реформують ДАІ та запровадять community policing. План дій

4507 0
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про проведення експерименту на базі міліції Львівщини. Підсумки цього експерименту, який включає низку реформ та змін у роботі і підходах міліції, планують підбити у листопаді цього року.

 Документ, а також План заходів, затверджений цим наказом, постійно доступні в розділі «Відомчі акти» на веб-сайті МВС України.

Відтак, серед основних реформ, які відбудуться у міліції Львівщини: оптимізація стурктур, посилення співпраці та взаємодії місцевої влади з міліцією, реформування ДАІ, запровадження нових показників ефективності роботи.

 

Крім того, одним із пунктів реформи є запровадження моделі community policing. Це модель, яка успішно працює у США. В її основі – формування та розвиток партнерських стосунків між міліцією та громадою. Найважливішою її ідеологемою є – сервісне обслуговування населення міліцією. Міліція служить населенню, забезпечуючи безпеку кожного.

План дій

1. Проведення аналізу сучасного стану органів і підрозділів Головного управління МВС України у Львівській області (далі – ГУМВС)
 • Організувати проведення незалежною соціологічною службою соціологічного дослідження щодо думки населення про діяльність органів внутрішніх справ (далі – ОВС), попередньо узгодивши порядок та методику його проведення

   

 • Розробити методику та тести, на основі яких провести комплексну оцінку особового складу за напрямами: професійна підготовка, морально-етичні якості, фізична підготовка

   

 • Із залученням незалежної соціологічної служби провести анонімне опитування особового складу щодо внутрішньої оцінки діяльності міліції, відповідних керівників, умов праці, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, соціального захисту, а також мотивації до сумлінного виконання ними своїх обов’язків

   

 • Ініціювати проведення незалежного аудиту фінансового та матеріально-технічного забезпечення ГУМВС та територіальних ОВС, надання об’єктивної оцінки наявним матеріально-технічним ресурсам

 • Спільно з представниками громадськості провести аудит реєстру службових приміщень, що знаходяться на балансі або орендовані підрозділами та службами ГУМВС

 • Результати проведеної роботи розглянути на засіданні Комісії з організаційно-методичного супроводження експерименту та узагальнення його результатів за участі представників органів місцевої влади і громадськості. Підготувати та надіслати до МВС пропозиції щодо шляхів вирішення виявлених проблем

2. Оптимізація структури ГУМВС.

 • Провести функціональний огляд структурних підрозділів ГУМВС і територіальних ОВС, за результатами якого підготувати пропозиції щодо оптимізації завдань і функцій, а також організаційно-штатної структури.

 • Вивчити, у межах законодавства України, питання щодо доцільності передачі частини адміністративних послуг, що надаються ОВС, до єдиного вікна Центру надання адміністративних послуг.

3. Взаємодія органів місцевої влади з міліцією.

 • Ініціювати проведення соціологічного опитування населення щодо необхідності створення та засад функціонування місцевої міліції.

 • Опрацювати питання щодо змін у законодавчі та нормативно-правові акти, необхідні для належного функціонування місцевої міліції з розрахунком очікуваних потреб у її фінансуванні.

 • Організувати робочу нараду з представниками органів місцевого самоврядування та громадськості щодо правових засад утворення місцевої міліції, її штатної чисельності, матеріально-технічного, фінансового забезпечення.

4. Реформування діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції (ДАІ).

 • Розробити систему заходів зовнішнього та внутрішнього контролю за діями працівників ДАІ, максимально наближену до вимог об’єктивності та незалежності.

 • Розробити альтернативні моделі діяльності підрозділів ДАІ з одночасною розробкою штатного розпису, функціональних завдань, фінансування та відповідного нормативного забезпечення.

 • З метою зміцнення засад професійності розробити перелік загальних та спеціальних навичок працівників ДАІ, систему та кількісно-якісні критерії їх оцінювання. 

 • За результатами проведеної роботи розробити та надіслати до МВС пакет пропозицій про внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти щодо запровадження нової моделі діяльності підрозділів ДАІ та джерел їх фінансування.

5. Запровадження нових показників ефективності роботи.

 • Розробити нову систему оцінки діяльності ОВС, засновану на принципах проблемно-орієнтованого підходу, вирішення потреб місцевих громад та періодичного опитування населення, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду. До цієї роботи залучити найбільш кваліфікованих фахових експертів (соціологів, політологів, діячів громадського сектору та інших).

 • Провести навчання керівного складу з питань запровадження нової системи оцінки діяльності ОВС.

 • Провести апробацію нової системи оцінки діяльності ОВС з урахуванням думки населення про роботу міліції на основі періодичного опитування населення, оцінки колективом своєї діяльності, протидії злочинам, що викликають негативний соціальний резонанс.

6. Зміни в процедурах кадрової роботи.

 • Розробити механізм урахування думки колективу та територіальної громади під час призначення або звільнення керівників ОВС, старших дільничних (дільничних) інспекторів міліції.

 • Запровадити практику участі громадськості в роботі кадрових комісій з питань призначення працівників ОВС.

 • Вивчити навантаження на працівників структурних підрозділів територіальних ОВС та реальні витрати часу для виконання службових обов’язків, установивши залежність від характеру території обслуговування.

7. Запровадження моделі community policing у роботі з населенням, підвищення рівня прозорості та відповідальності в діяльності.

 • Спільно з фахівцями навчальних закладів та неурядових організацій розробити заходи community policing та надати пропозиції щодо їх запровадження в діяльність ОВС.

 • Розробити та запровадити в практику нові форми взаємодії міліції з громадськістю з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

 • Спільно з неурядовими та міжнародними організаціями провести навчання керівної ланки від заступника начальника міськрайвідділу та вище з питань сучасних засад community policing.

 • Ініціювати внесення пропозицій до органів місцевої влади, інших зацікавлених сторін щодо запровадження в роботу ОВС автоматизованої системи управління нарядами міліції з метою підвищення ефективності і оперативності реагування на заяви і повідомлення про кримінальні та інші правопорушення.

 • Вивчити питання стосовно запровадження на рівні області інтернет-ресурсу «Crime mapping» з відкритою інформацією щодо зафіксованих дзвінків на спецлінію «102», з наступним відображенням важливої для громадян інформації (місце вчинення правопорушення, орієнтування щодо розшуку підозрюваного, дії міліції з реєстрації правопорушення тощо). Провести навчання для працівників ОВС середньої ланки з метою покращення комунікації з представниками мас-медіа та реагування на запити засобів масової інформації.

 • Запровадити в практику регулярну публікацію звітів за основними напрямами діяльності, з урахуванням вимог законодавства щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом, а також персональних даних, включаючи проблемні питання та шляхи їх вирішення.

 • Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства в питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

 • Забезпечити відповідно до законодавства належну організацію прийому громадян керівництвом ОВС

 • Розробити порядок відвідування представниками громадськості територіальних ОВС з метою перевірки умов роботи працівників, наявності скарг відвідувачів та їх обґрунтованості, умов перебування затриманих осіб з дотриманням певних обмежень здійснення таких візитів

 • Спільно з фахівцями навчальних закладів та неурядових організацій розробити та апробувати оновлену процедуру відомчого розгляду скарг на зловживання працівників ОВС, що має передбачати участь громадськості на різних етапах розгляду

 • Підготувати пропозиції щодо запровадження в діяльність ОВС ряду інновацій з питань забезпечення прав людини, зокрема:

- електронних терміналів реєстрації усіх відвідувачів та створення єдиної автоматизованої системи обліку всіх осіб, які прибувають до ОВС;

- персоніфікації особи працівника міліції, шляхом запровадження індивідуальних номерів для форменого одягу та елементів екіпіровки;

- забезпечення працівників патрульної служби, слідчо-оперативних груп засобами відеофіксації своїх дій з подальшою передачею запису з мобільного пристрою до чергової частини та, при необхідності, використання запису як доказу;

- єдиного електронного протоколу (custody record), що містить інформацію про підозрюваного на всіх етапах – затримання, переміщення, зміни статусу тощо;

- обов’язкового незалежного медичного огляду всіх осіб, затриманих та доставлених до ОВС;

- індивідуальних пакетів для зберігання речей затриманих осіб;

- розміщення в ОВС плакатів з питань отримання юридичної допомоги;

- надання дозволу особам, які поміщені до ізоляторів тимчасово тримання (ІТТ), користуватися телефоном з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства;


Читайте також:

Коментарі (0)

Додати коментар